MEDLEMMERNES SIDE

Referat til medlemmer

                                      nuværende formand Benny  

Generalforsamling den 28.1.2018 kl. 14.00 ->.

Vi var 5 tilstede.

kaserens beretning(kasserer var ikke tilstede),Formanden beretter om 2017:Valg af ny sekretær, Kent blev genvalgt. .Derefter blev tryllet. .

Med magisk hilsen

Kent

Vejle Trylleklub sommerfest vardevej den 27.6.2017 kl. 12.00 ->.

Vi var 11 tilstede.

Sommerfesten for vejle trylleklub forløb godt, der blev spist godt af grilmaden og hygget .Derefter blev tryllet for alle stedets beboer af bl.a. Benny, Michael, Kent, Fevre og miss solskin(Henny) hvilket blev en succes. .

Med magisk hilsen

Kent

Vejle Trylleklub i Bygningen den 27.2.2017 kl. 14.00.

Generalforsamling,tilstede Henny,John,Benny, Biger og Kent.

Benny blev valgt til formand med familieforbehold . Benny berettede om året der gik og regnskabet blev gennegået af Henny, hvor der stadig var overskud.

Så blev der snakket om evt. kommende foredragsholdere og aktiviteter, bla. Dealershow og seminarholdere .Der blev tryllet efter generalforsamlingen af alle. .

Med magisk hilsen

Kent

Vejle Trylleklub i Bygningen den 14.2.2016 kl. 14.00.

Generalforsamling,tilstede Henny,John,Michael,Fevre,Benny, Biger og Kent.

Henny blev valgt til kasser idet at Michael holdte. Benny berettede om året der gik og regnskabet, hvor der stadig var overskud.

Så blev der snakket om evt. kommende foredragsholdere og aktiviteter, bla. International konfrrence og dm i ålborg(www.hokuspokus.dk). Der blev også beslutter at en gang imellem bliver der holdt et møde en hverdag. .

Med magisk hilsen

Kent

Vejle Trylleklub i Bygningen den 25.10.2015 kl. 14.00.

Fremmødte John, Benny, Birger, Karsten og Kent, Fevre

Der blev solgt og købt tryllerekvisitter, som folk havde med. Der var besøg af Henning Nielsen og andre tryllere.

Med magisk hilsen

Kent

Vejle Trylleklub i Bygningen den 27.9.2015 kl. 14.00.

Vi var ikke mange men for dem der var der blev der vist lidt børnetryl

.

Med magisk hilsen

Kent

Vejle Trylleklub i Bygningen den 25.6.2015 kl. 14.00.

mødet aflyst

Kent

Vejle Trylleklub's jubilæum i Bygningen den 30.5.2015 kl. 14.00.

Fremmødte diverse tryllere med påhæng

Der blev underholdt spist og hygget

Med magisk hilsen

Kent

Vejle Trylleklub i Bygningen den 25.4.2015 kl. 14.00.

Fremmødte John, Benny, Birger, Kent, Michael

Der blev tryllet med mønter.

Med magisk hilsen

Kent

Vejle Trylleklubs tryllemøde i Bygningen den 29.03.2015 kl. 14.00.

Der var en del tilstede, karsten med følge, henny, helle med følge, birger, john, michael, kent, jørgen fevre.

Der blev hold seminar med due tryl fra Karsten Nielsen. Derefter blev der tryllet med tørklæder og givet gode råd om hvad man kunne gøre bedre

Med magisk hilsen

Kent

Vejle Trylleklub i Bygningen den 22.02.2015 kl. 14.00.

MFremmødte John, Benny, Birger, Karsten og Kent

Der blev snakket om arrangementet hos Pegani fra i Torsdags med Shot Ogawa

Så blev der vist ske og gaffel mysteriet fremført af Kent og circus fremført af Benny.

Der blev givet forslag til enmer til møderne

Vejle Trylleklubs 25 års jubilæumsfest afholdelse den 30.05. med spisning i Bygningen, blev der også snakket om. Der blev også reklameret for et arrangement med en seminarholder i MCS sønderjylland (om arrangementet se deres hjemmeside.

Med magisk hilsen

Kent

Vejle Trylleklubs generalforsamling i Bygningen den 08.02.2015 kl. 14.00.

Med rettidig indkaldelse blev generalforsamlingen for Vejle Trylleklub afholdt den 08.02.

Foruden formand Benny, kasserer Michael og sekretær Birger var der kun 2 fremmødte medlemmer, nemlig John og Jens Christian.

Benny og Michael ville godt fortsætte endnu 1 år, Birger stopper, men Kent, som ikke var tilstede, havde på forhånd givet tilsagn om modtagelse af valg som sekretær.

Under eventuelt var vort klubmødetidspunkt til afstemning. Alle stemte for at vi fortsætter vor hidtidige søndagsmøde kl. 14.00.

Vejle Trylleklubs 25 års jubilæumsfest blev sat til afholdelse den 30.05. med spisning i Bygningen. Nærmere program og information følger. Medlemmer med hustruer og børn bliver indbudt samt enkelte udefrakommende gæster. Efter generalforsamlingen tryllede John for os. Han havde fået et par gode tricks på sit program. Vi hyggede og snakkede lidt og ved 16.30 tiden sluttede vi. Næste mødetidspunkt er søndag den 22.02. kl. 14.00 i Bygningen. Husk at melde afbud til Benny hvis du bliver forhindret.

Med magisk hilsen

Birger

Referat fra medlemsmøde d . 22-6-2014 hos benny i gården kl. 12.

Sommerafslutning hos Benny i gården. Der blev tryllet lidt af John og andre tryllere der havde lyst. Der blev grillet pølser og kød og spist og drukket godt. En særdeles hyggelig dag for os 8.

med magiske hilsner

Kent

Referat fra tryllemøde den 22. maj 2014 kl. 14.00 i Bygningen.

8 medlemmer var fremmødte samt 2 gæster, bl.a. Sebastian på 2 ½ år – Christians søn.

Vi skulle have været på besøg hos Pegani i Horsens, som desværre blev aflyst. Benny, Frank og John tryllede lidt for os ellers var der dømt hygge og lidt tryllesnak. Efter kaffe og pauser blev klokken henad 16.30, hvorefter vi gik hver til sit. Den 22. juni kl. 12.00 bliver der holdt sommerfest i gården hos Benny. Alle er velkomne med kone, mand og børn. Den 29. juni bliver sommerens sidste klubmøde, hvorefter vi går ind i efterårssæsonen, hvor vi starter i august igen.

Med magisk hilsen

Birger

Referat fra tryllemøde den 27. april 2014 kl. 14.00 i Bygningen.

Vi skulle have haft Kjeld Rasmussen på besøg, men desværre måtte han aflyse, da han skulle på ferie. Vor formand Benny havde et sjældent fravær, da han skulle til konfirmation, men 7 medlemmer mødte op: Kent, Frank, Christian, Michael, Jørgen, Nicolaj og Birger.

Sjældent blev der tryllet og snakket så meget medlemmerne imellem og mon ikke vort snart nye medlem Nicolaj fik vist og lært noget nyt. Meget blev der tryllet med mønter, kort, kinesisk ringspil, reb samt ring og snor. Alt gik stille og roligt men vi blev alligevel ved til ca. 17.15.

Husk venligst at melde fra til Benny, hvis I er forhindret i at komme til næste møde, der er den 25. maj kl. 14 i Bygningen.

Med magisk hilsen

Birger

Referat fra tryllemøde d. 27-3-2014 kl. 14.00 i Bygningen

Vort tema i marts var orientering om bugtaling. Vi har jo vor egen Michael, som fortalte om bugtalingens historie, teknik og fremføring. Mange sad med et lille smil på læben under foredraget.

13 medlemmer var mødt frem. En ung mand fra Kolding, som var med som gæst - evt. nyt medlem - viste nogle tricks. Han fortalte, at han havde tryllet i 3 - 4 år.

Frank Fumlefod havde medbragt nogle tricks, som var beregnet til videresalg. Efter diverse pauser sluttede mødet ved 17 tiden. Næste møde er søndag den 27-4 kl. 14.00 i Bygningen, hvor en af Vejles dygtigste og erfarne tryllekunster nemlig Kjeld Rasmussen vil komme og vise lidt af sit repertoire for os. Så mød op. Husk at melde afbud til Benny, hvis I skulle være forhindret i at møde.

Med magisk hilsen

Birger

Referat fra klubmødet den 23.02.2014 i Bygningen kl. 14.00

En underholdende og spændende eftermiddag med Kurt Fleming (Bakkens Pjerrot). Han underholdt os med et foredrag om optræden for børn og voksne og lidt anekdoter. Samtidig havde han trylleartikler med til salg. Desværre var der kun 12 tilstede.

Vort næste møde er den 30.03. kl. 14.00 i Bygningen, hvor Michael vil gøre os klogere på livet som bugtaler.

Med magisk hilsen

Birger

Referat fra tryllemøde den 26.01.2014 kl. 14.00 i Bygningen.

Vort møde i november 2013 blev aflyst pga manglende tilslutning.

Generalforsamling den 26.01.2014:

10 fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen fortsætter som hidtil.

Under evt. blev der besluttet, at hvis man udebliver til kommende møde, skal Benny have besked. Gerne på sms eller tlf.

Den 29. august 2014 er vi engageret af Vejle Cityforening til gadetrylleri. Frivillige tryllere vil modtage et honorar på 300 kr. samt gratis aftensmad. Der er kongres i København 21., 22. og 23 marts 2014. Frank Fumlefod gav en orientering om div. rekvisitter. Næste møde er den 23.02.2014 hvor Pjerrot Magic ved Kurt Flemming vil komme med stand.

Med magisk hilsen

Birger

Referat fra tryllemøde d 27-10-2013 i Bygningen .

Et fremragende møde hvor 6 medlemmer var tilstede. Temaet var korttrylleri og vor egen Frank Fumlefod viste os mange tricks, fortalte og viste palmering og forcerings kunst , hvilket han gjorde meget inspirerende, samtidig med vi andre forsøgte at gøre ham kunsten efter. Efter ca. toenhalvtime var vi alle blevet klogere og måske dygtigere til at håndterer kortene.

Næste møde afholdes søndag d. 24 nov. i Bygningen til sædvanlig tid.

Med magisk hilsen Birger.

Referat fra medlemsmøde d . 16-6-2013 hos benny i gården kl. 12.

Sommerafslutning hos Benny i gården. Der blev tryllet lidt af Frank Fumlefod og andre tryllere der havde lyst.Der var besøg af tryllere fra sønderjylland. Der blev grillet pølser og kød og spist og drukket godt. En særdeles hyggelig dag.

med magiske hilsner Kent

Kort fortalt om forårets aktiviteter!

Søndag, den 17. marts blev der afholdt møde i Bygningen, 7 medlemmer var mødt op, Henny og John viste hver deres show (var ikke selv til stede).

Søndag, den 28. april havde mange medlemmer sendt afbud. Benny troede ikke der ville komme nogen, hvorfor han i stedet for mødet gav kaffe og brød på det nærliggende pizzaria for de få fremmødte, vi blev 4.

Søndag, den 26. maj blev der afholdt klubmøde i Bygningen, hvor 5 medlemmer kom (var ikke selv til stede).

Fredag, den 31. maj var Trylleklubben engageret af Vejle Cityforening til at underholde med gadetrylleri fra kl. 16 til kl. 22. Henning, Ole og Jørgen Fevre kom fra SMC. Fra Vejle Trylleklub optrådte Kent, Jørgen, Christian, John samt Carsten. Asger ville også gerne have deltaget, men måtte desværre melde afbud. Birger tog billeder. Desuden optrådte Steen Pegani for butikscentret Mary. Mange tilskuere overværede tryllerierne, hvor en del børn samtidig fik et ballondyr med sig hjem. Vejle Trylleklub gav til alle involverede mad, drikke samt kaffe på pizzariaet i Mary. Arrangementet gav økonomisk afkast, så derfor tak til alle involverede tryllere for deres store engagement. Dagen ansås for en succes.

Lørdag, den 22. juni kl. 12 havde vores formand Benny inviteret til sommerfest i gården Vardevej 29. Festen blev afholdt i strålende vejr. Flere gange måtte regnvandet hældes fra den opsatte presenning. Ved 19tiden gik de sidste efter endt oprydning. Vi var ca. 28 tilmeldte. Benny grillede pølser og bøffer. Kold kartoffelsalat samt grøn salat var sat på menuen. Til dessert islagkage samt kaffe.

God sommer, vi ses til Peganis udsalg søndag, den 1. september kl. 10.

Med magisk hilsen Birger

Referat af tryllemødet i Bygningen d 24.02.2013 kl. 14:00

11 medlemmer samt et par gæster var mødt til vort tryllemøde. Første del af programmet var Henny Solskin, som viste og afprøvede sin akt, som hun ville optræde med ved D.M. i børnetryl i Århus. Tiden ved prøven blev overskredet og Henny ville gerne have nogle reaktioner samt eventuelt forbedring til sit program, noget skulle kortes af. Mange forslag fremkom. Personlig syntes jeg forestillingen var underholdende, en due, en høne samt en kanin var med som (rekvisitter) og mon ikke Henny med sin smilende underholdning skulle have en god chance for en topplacering. For øvrigt er hun den eneste der stiller op for Vejle Trylleklub. Rene Jensen fra Aalborg afholdt et fremragende seminar, med skumbolde, kort, mønter, mentaltrylleri og efterfølgende forklaringer til det viste trylleri. Han er professionel, og det kan både ses og mærkes på underholdningsværdien. Efter to dygtige optrædener, var kl. blevet 17. Hyggeligt samvær, lidt snak til sidst og mødet sluttede. VIGTIG: NÆSTE MØDE AFHOLDES I BYGNINGEN D. 17-3-2013.

Med magisk hilsen Birger

Referat fra medlemsmøde d . 3-2-2013 i Bygningen kl. 14.

Da vi ikke afholdt møde i november på grund af manglende tilslutning, forekommer der intet referat derfra. Vort første møde i 2013 var den årlige generalforsamling. Alle i bestyrelsen genopstillede og blev genvalgt. Ingen ændring for kontingentet. 9 medlemmer var fremmødt samt Ole fra MCS, som havde brugte dvd’er samt tricks til salg. Frank foreslog en samlet fotograferingsdag, da han havde kontakt til en fotograf, som for et rimeligt beløb ville kunne leverer billeder på en cd. Henny fra Herning meldte sig ind i klubben. Ved vort næste møde som foregår d. 24-2 kommer Rene Jensen fra Aalborg og tryller for os. Efter alle vore små gøremål og pauser, var tiden inde til vi skulle opleve Kennet Baun med sin nye akt Ole Opfinder . En sjov og underholdende forestilling som varede ca. 35 min. Alle sad med et lille smil på læben. Kennet ønskede efter forestillingen en konstruktiv kritik, hvilket han fik efter bedste evne og forhåbentlig også noget han kunne bruge eller tænke over.

Med magisk hilsen Birger.

Referat fra klubmøde d. 28.10 -2012. i Bygningen. Kl.14.

5 medlemmer var mødt til denne måneds klubmøde, som ikke havde et planlagt program. Benny startede med lidt trylleri, bl.a. havde han sit trick med den nappende and, et nummer som Benny lavede en del stand up til, meget underholdende. Jørgen havde i Blackpool købt et mønttrick, af meget fin kvalitet, hvoraf der kunne laves mange rutiner. Han viste hvad han kunne huske af tricks med disse. Birger medbragte tango ultimativ coin tricket også et mønttrick med mange muligheder. Ved næste klubmøde d. 25.11. kl. 14. lovede Benny en forpremiere på hans juleshow.

Med magisk hilsen Birger.

Referat af klubmøde d. 30.09.2012. i Bygningen.

Efterårs sæsonen er blevet skudt i gang. Vi mødtes til udsalget hos Pegani d.02. sept., og d. 30 sept. holdt vi vort første møde i Bygningen. 10 medlemmer var mødt, Frank Fumlefod holdt et seminar på godt en time, hvor han viste en del tricks hvori der indgik stokke. Mange af de viste tricks havde Frank selv konstrueret. Et visuelt godt nummer var dog et trick med et reb og en knude, hvor knuden kom og forsvandt helt efter tryllekunstnerens ønske meget selvvirkende og prisen på nummeret rimelig kun 120 kr. Efter seminaret var der salg, en slags udsalg for Frank havde vist ryddet op på lageret, en del dvd’er til lavpris eller med rabat, andre spændende artikler var også medbragt. Efter en del snak, hygge, kaffe og rygepause sluttede vi ved 16.30 tiden, godt underholdt med små vits og hvin som altid indgår i Franks show . Dejligt med trylleri, magi og hyggeligt samvær. Næste møde d. 28.10.2012 kl . 14.00 i Bygningen samme dag hvor urene skal sættes tilbage da sommertiden slutter.

Med magisk hilsen Birger.

 

 

Denne side er under udvikling, her kommer der meddelelser og referater til medlemmerne og hvis medlemmerne har nogle indslag.

Magisk Indgang kun for medlemmer